Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật ứng dụng "Chudaibi.vn"

  1. Tổng quan: Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng ứng dụng "Chudaibi.vn". Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
  2. Thông tin thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng ứng dụng, bao gồm thông tin về sản phẩm đã mua và cách người dùng tương tác với ứng dụng.
  3. Mục đích thu thập thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp các dịch vụ của ứng dụng và để liên lạc với người dùng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và hoạt động khác của ứng dụng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin để phát triển và cải tiến ứng dụng của chúng tôi.
  4. Thông tin được chia sẻ: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp các dịch vụ của ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc truy cập trái phép, mất mát hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi cũng yêu cầu những bên thứ ba chúng tôi chia sẻ thông tin với cũng tuân thủ các quy định bảo mật tương tự.
  6. Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân: Người dùng có quyền truy cập và chỉnh đốn thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong ứng dụng "Chudaibi.vn". Người dùng cũng có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trong ứng dụng.
  7. Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi cách người dùng sử dụng ứng dụng và để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người dùng khi truy cập vào ứng dụng.
  8. Sửa đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào của chính sách bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các cách khác. Người dùng nên xem xét chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật về các thay đổi.
  9. Liên hệ với chúng tôi: Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, họ có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trong ứng dụng.

Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật và cải tiến chính sách bảo mật của mình để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ một cách tốt nhất.